Informacja
Działalność ACK Cyfronet AGH
Działalność ACK Cyfronet AGH29 listopada 2017Cyfronet

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH jest ustanowioną przez KBN krajową jednostką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy bazy sprzętowej komputerów dużej mocy (KDM) oraz miejskiej i akademickiej sieci komputerowej (MAN).

Działalność Centrum Działalność Centrum obejmuje: Miejską Sieć Komputerową w Krakowie – rozwój i utrzymanie MANu w Krakowie oraz zapewnienie szerokiego spektrum usług sieciowych dla użytkowników. Komputery dużej mocy – udostępnianie środowisku naukowemu mocy obliczeniowych, zasobów pamięci dyskowych i taśmowych. Oprogramowanie specjalistyczne – dostęp do oprogramowania naukowego i specjalistycznego dla użytkowników komputerów dużej mocy. Badania naukowe prowadzone w ramach szeregu projektów badawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. e-Nauczanie – efektywny system Moodle (nauczania poprzez sieć) dla środowiska akademickiego. Organizację międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, poświęconych tematyce informatycznej.